kahramanlık şiirleri

etiketler)

Ok – Yahya Kemal BEYATLI

– QaOs
OK
( Talim ve terbiye üstadı İhsan Bey’ e )

Yavuz Sultan Selim Hân’ın önünde
Ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı,
Bu yüksek tepeye dikti bu taşı
O Gaazî Hünkâr’ın mutlu gününde..

Vezir, molla, ağa, bey, takım takım,
Güneşli bir nîsan günü ok attı.
Kimi yayı öptü, kimi fırlattı;
En er kemankeşe yetti üç atım.

En son Bektaş Ağa çöktü diz üstü.
Titrek elleriyle gererken yayı,
Her yandan bir merak sardı alayı.
Ok uçtu, hedefin kalbine düştü.

Hünkâr dedi ‘Koca! Pek yaman saldın,
Eğerçi bellisin benim katımda,
Bir sır olsa gerek bu ilk atımda.
Bu sihirli oku nereden aldın? ‘

İhtiyar elini bağrına soktu,
Dedi ki: ‘İstanbul muhâsarası,
Başlarken aldığım gazâ yarası,
İçinden çektiğim bu altın oktu!..’

Yahya Kemal, eski ve yeni kuşak şairler arasında hece ve aruz tartışmalarının yaşandığı milli edebiyat döneminde, yeni kuşak şairleri desteklemiş ve bu sebeple, aruz veznini kullanmasına rağmen yalnızca “Ok” şiirini hece vezniyle yazmıştır.  Şair şiirde ahenge ve kafiyeye çok önem vermiş ve mükemmelliyetçi davranmıştır. O kadar ki, “Ok” şiirine kafiye uydurabilmek için şiiri 56 yılda tamamlamıştır.
Şiirin özelliklerine baktığımızda:
Şiirin 11’ lik hece vezniyle yazıldığını görüyoruz. Şiirde kişi, olay, yer ve zaman kavramları mevcuttur. Nazım birimi dörtlüktür. Kafiye şeması; abba, cddc, effe… şeklindedir. Şiirin ana teması kahramanlıktır ve şiirde tarihi olaylar anlatılmaktadır. Konusu epiktir ve nazım şekli koşmadır. 

Arama Kelimeleri: